Aktualności

Informacja

23 maja 2017

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim informuje, że  ramach treningu w dniu 23 maja 2017r. o godz.13.00 i 13.15 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
o godz. 13.00 sygnał alarmowy- ,,ogłoszenie alarmu”,
o godz. 13.15 sygnał alarmowy- ,,odwołanie alarmu”,
Do przeprowadzenia próby wykorzystane zostaną   syreny uruchamiane ręcznie w punktach alarmowych.

Zaproszenie

16 maja 2017

Poszukiwani są młodzi ludzie, którzy posiadają zamiłowanie do przyrody, lubią nawiązywać kontakty i chcą aktywnie działań na rzecz dobra wspólnego. Mile widziani pasjonaci ekologii, a zwłaszcza tradycyjnych sadów i dawnych odmian drzew owocowych.

czytaj dalej...

Konstytucja 3 Maja

04 maja 2017

     226 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
     W naszej Gminie obchody Konstytucji 3 maja rozpoczęły się przed budynkiem Urzędu Gminy skąd uczestnicy udali się do Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę Świętą.

czytaj dalej...

Apel do mieszkańców powiatu przeworskiego

04 maja 2017

Wraz z nastaniem ciepłych dni – wczesną wiosną dochodzi do powstania pożarów, które związane są z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych nagromadzonych w związku z porządkowaniem terenu po okresie zimowym.

czytaj dalej...

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji

26 kwietnia 2017

Gmina Jawornik Polski wraz  z Partnerem – Gminą Markowa przystąpiła do realizacji projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski
i Markowa poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. Zadania te stanowią I Etap inwestycji. W kolejnych etapach planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Zagórze, Widaczów, Hucisko Jawornickie oraz pozostała część miejscowości Manasterz, jak również wykonanie sieci
i podłączenie do oczyszczalni miejscowości Husów i Tarnawka. 

 

czytaj dalej...

Projekt Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia

27 marca 2017

    Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego     Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

    Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Gać i partnerskie JST: Gmina Bukowsko, Gmina Fredropol, Gmina Zarszyn, Gmina Rokietnica, Gmina Jawornik Polski, Gmina Chorkówka, Gmina Jaśliska, Gmina Zagórz, Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 28.02.18.

czytaj dalej...

Wniosek Gminy Jawornik Polski w czołówce projektów wybranych do dofinansowania – 8 miejsce

01 marca 2017

Wniosek Gminy Jawornik Polski pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz” znalazł się na 8 miejscu listy 33 projektów wybranych do dofinansowania ...

czytaj dalej...

Komunikat WIOŚ w Rzeszowie

22 lutego 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w styczniu br. stwierdzono bardzo wysokie stężenie pyłu PM 10 na wszystkich stacjach pomiarowych ...

czytaj dalej...

< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.