Aktualności

OGŁOSZENIE

13 marca 2020

     W związku z wystąpieniem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – Urząd Gminy w Jaworniku Polskim  zaleca załatwianie  spraw za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych z wykorzystaniem platformy ePUAP. Obsługa stron wymagających wizyty w Urzędzie Gminy jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu. Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
      Urząd Gminy w Jaworniku Polskim zapewnia obsługę stron pod następującymi numerami telefonów:
Prosimy o kontakt telefoniczny: 16 651 40 14, lub mailowy:

e-mail :  sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

Numery wewnętrzne:
- USC, ewidencja ludności 32
- Ochrona środowiska, odpady komunalne: 24
- Podatki: 30
- Inwestycje, budownictwo: 26
- Budownictwo: 24
- GOPS: 16 651 41 79

Zachęcamy do dokonywania płatności drogą elektroniczną

Urząd Gminy Jawornik Polski obsługuje petentów od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek  - 7:30 - 15:30
Wtorek            - 7:30 - 17:00
Środa              - 7:30 - 15:30
Czwartek        - 7:30 - 15:30
Piątek              - 7:30 – 14:00

 


czytaj dalej...

Komunikat

11 marca 2020

Od dnia 12 do 25 marca br. w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 12 i 13 marca 2020 na terenie szkół w Gminie Jawornik Polski będzie sprawowana opieka nad dziećmi z szkół podstawowych.

Od dnia 12.03.2020 (czwartek) zamknięte do odwołania zostają również Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami, oraz Gminny Ośrodek Kultury wraz z filiami.

 

  
Apelujemy o zachowanie spokoju, wszelkich środków ostrożności i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl , gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ: 800-190-590

Przydatne materiały o KORONAWIRUSIE

Informacja dot. zawieszenia działalności punktów npp

10 marca 2020

    W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy, iż w związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
    Tymczasowo zawieszamy działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.
 Jednocześnie informujemy beneficjentów pomocy, że możliwe jest  udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

czytaj dalej...

Debata

10 marca 2020

Na sali narad trwa debata pn."Nowoczesna edukacja".
Przedsięwzięcie to jest dialogiem przedstawicieli społeczności lokalnej dla której ważna jest przyszłość edukacji młodych pokokoleń.

czytaj dalej...

Dzień Kobiet

07 marca 2020

Informacja

02 marca 2020

 

Zasady postępowania ograniczające rozprzestrzenianie się

koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19


Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczynę.

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin ani rejonu północnych Włoch

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin ani rejonu północnych Włoch, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce „Aktualności".

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Przeworsku - Tel. 16 648-79-01, 501-417-415

 

 

czytaj dalej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

28 lutego 2020

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

18 lutego 2020

< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top