Aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

18 marca 2020

Informacja w załączeniu.

czytaj dalej...

Informacje dla osób wracających z zagranicy

18 marca 2020

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

-        Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.

-        Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

-        Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z Urzędem Gminy pod nr tel. 16 651 40 14 i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach, informację o cenach można również uzyskać w SANEPID.

Informację o chęci odbycia kwarantanny w wskazanym przez Gminę miejscu należy zgłosić do SANEPID Przeworsk pod alarmowym nr. tel. 501 417 415.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim pod nr tel. 16 651 41 79, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku chęci kontaktu z psychologiem, PCPR w Przeworsku uruchomiło pomoc psychologiczną w formie telefonicznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem dyr. PCPR Ewa Rybczak, dostępna pod numerem telefonu: 16 6490910 w godz. 7.30 – 15.30, po 15.30 pod nr tel. 607084988.

czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

16 marca 2020

SENIORZE

 W trosce o Twoje bezpieczeństwo apelujemy:

- unikaj skupisk ludzi, wszelkich wydarzeń gromadzących większą liczbę osób,

- nie korzystaj z komunikacji publicznej,

- nie wychodź do sklepu, apteki, przychodni itp.,

- rezygnuj z udziału w zajęciach grupowych.

 

Poproś rodzinę lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwianiu drobnych spraw.

W przypadku potrzeb zabezpieczenia pomocy w dostarczaniu żywności i leków dla samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim tel. 166514179, gops@jawornikpolski.itl.pl

OGŁOSZENIE

13 marca 2020

     W związku z wystąpieniem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – Urząd Gminy w Jaworniku Polskim  zaleca załatwianie  spraw za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych z wykorzystaniem platformy ePUAP. Obsługa stron wymagających wizyty w Urzędzie Gminy jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu. Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
      Urząd Gminy w Jaworniku Polskim zapewnia obsługę stron pod następującymi numerami telefonów:
Prosimy o kontakt telefoniczny: 16 651 40 14, lub mailowy:

e-mail :  sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

Numery wewnętrzne:
- USC, ewidencja ludności 32
- Ochrona środowiska, odpady komunalne: 24
- Podatki: 30
- Inwestycje, budownictwo: 26
- Budownictwo: 24
- GOPS: 16 651 41 79

Zachęcamy do dokonywania płatności drogą elektroniczną

Urząd Gminy Jawornik Polski obsługuje petentów od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek  - 7:30 - 15:30
Wtorek            - 7:30 - 17:00
Środa              - 7:30 - 15:30
Czwartek        - 7:30 - 15:30
Piątek              - 7:30 – 14:00

 


czytaj dalej...

Komunikat

11 marca 2020

Od dnia 12 do 25 marca br. w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 12 i 13 marca 2020 na terenie szkół w Gminie Jawornik Polski będzie sprawowana opieka nad dziećmi z szkół podstawowych.

Od dnia 12.03.2020 (czwartek) zamknięte do odwołania zostają również Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami, oraz Gminny Ośrodek Kultury wraz z filiami.

 

  
Apelujemy o zachowanie spokoju, wszelkich środków ostrożności i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl , gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ: 800-190-590

Przydatne materiały o KORONAWIRUSIE

Informacja dot. zawieszenia działalności punktów npp

10 marca 2020

    W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy, iż w związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
    Tymczasowo zawieszamy działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.
 Jednocześnie informujemy beneficjentów pomocy, że możliwe jest  udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

czytaj dalej...

Debata

10 marca 2020

Na sali narad trwa debata pn."Nowoczesna edukacja".
Przedsięwzięcie to jest dialogiem przedstawicieli społeczności lokalnej dla której ważna jest przyszłość edukacji młodych pokokoleń.

czytaj dalej...

Dzień Kobiet

07 marca 2020

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top