Aktualności

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Manasterz – Hadle Kańczuckie wraz z przebudową przepustu poprzecznego w miejscowości Hadle Kańczuckie oraz planowane w tym zakresie

30 października 2017

    Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Jawornik Polski a Podkarpackim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarządca drogi przeprowadził postępowanie przetargowe, wyłonił wykonawcę prac oraz wykonał odnowę drogi wojewódzkiej 835 w miejscowościach Manasterz, Hadle Kańczuckie.

czytaj dalej...

Rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Jawornik Polski

30 października 2017

    Zaopatrzenie w wodę jest jednym z podstawowych działań Gminy Jawornik Polski mających na celu poprawę warunków socjalno- bytowych mieszkańców.

   Realizując wnioski mieszkańców Gmina Jawornik Polski podjęła następujące działania:...

czytaj dalej...

Komunikat Wójewódzkiego lekarza weterynarii

28 października 2017

 

Budowa placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku świetlicy Wiejskiej w m. Zagórze – Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020

27 października 2017

Rozpoczęto realizację zadania pt. „Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku świetlicy Wiejskiej w m. Zagórze I etap”

 

czytaj dalej...

Informacja

27 października 2017

Nowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Hadlach Szklarskich

16 października 2017

    Na terenie byłej szkoły filialnej w Hadlach Szklarskich zaczęła funkcjonować szkoła mistrzostwa sportowego. Placówka wykorzystuje cześć do tej pory pustych pomieszczeń budynku w ramach podpisanej umowy. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na remonty bieżące, wymianę okien oraz realizację innych zadań inwestycyjnych gminy.

 

czytaj dalej...

Dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim oraz Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu

16 października 2017

    Gmina Jawornik Polski złożyła wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Możliwość ta pojawiła się z w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774).

czytaj dalej...

Aktywne tablice dla szkół z terenu gminy Jawornik Polski

16 października 2017

     Szkoły podstawowe na terenie gminy otrzymają nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe w ramach programu Aktywna tablica. Wartość projektu - 35 000 zł.

czytaj dalej...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.