Aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

20 lutego 2017

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Informacje o realizowanym projekcie

17 lutego 2017

NAZWA PROJEKTU: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i pyłu PM-10 do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej w Gminie Jawornik Polski, poprzez: głęboką modernizację budynku Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

 Wkład UE:  461 736,76zł (dofinansowanie w wysokości 85 %)

 Wartość projektu: 660 807,71 zł

 

czytaj dalej...

Informacja

06 lutego 2017

 

Harmonogram otwarcia punktów kasowych

31 stycznia 2017

Harmonogram otwarcia punktów kasowych do uiszczania opłat z tytułu odbioru odpadów

Miejscowość

Styczeń

Luty

Marzec

Manasterz
9.00 - 12.00

9.01.2017

13.02.2017

13.03.2017

Hadle Szklarskie
12.30 - 14.00

9.01.2017

13.02.2017

13.03.2017

Hucisko Jawornickie
9.00 - 12.00

10.01.2017

14.02.2017

14.03.2017

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworniku Polskim  - Baza sprzętowa Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

czytaj dalej...

OGŁOSZENIE O NABORZE CIĄGŁYM

25 stycznia 2017

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza ciągły nabór wniosków na dodatkową listę rankingową w ramach projektu dotyczącego montażu i instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych  i użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawornik Polski.

czytaj dalej...

Informacja OZE

23 stycznia 2017

     Do beneficjentów projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1. Rozwój OZE "projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, pn.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
     W związku z koniecznością ponoszenia kosztów przygotowania projektu na montaż i instalację odnawialnych źródeł energii prosimy o wpłatę kwoty tytułem kaucji zwrotnej w realizowanym projekcie zgodnie z deklarowanym udziałem na konto sum depozytowych Gminy Jawornik Polski bank Spółdzielczy w Przeworsku oddział w Jaworniku Polskim, numer konta: 07 9106 1018 2004 1000 0026 0033
     Kwota kaucji zwrotnej na poszczególne instalacje (wpłata zgodnie z deklaracją):
1. Kolektory słoneczne – 500 złotych
2. Panele fotowoltaiczne -500 złotych
3. Piec na biomasę -500 złotych

czytaj dalej...

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Manasterzu

17 stycznia 2017

W tym roku dnia 06.01.2017 w sali WDK w Manasterzu odbył się noworoczny przegląd "Kolęd i Pastorałek", zorganizowany przez Wójta Gminy Jawornik Polski oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy i zaproszeni goście wysłuchali utworów w wykonaniu lokalnych artystów.

czytaj dalej...

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.