Aktualności

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji

26 kwietnia 2017

Gmina Jawornik Polski wraz  z Partnerem – Gminą Markowa przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski
i Markowa poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. Zadania te stanowią I Etap inwestycji. W kolejnych etapach planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Zagórze, Widaczów, Hucisko Jawornickie oraz pozostała część miejscowości Manasterz, jak również wykonanie sieci
i podłączenie do oczyszczalni miejscowości Husów i Tarnawka. 

Zakres planowanego do realizacji I Etapu obejmuje:

Zadanie 1: Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz

Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 600 m3/d
w miejscowości Manasterz, która będzie przyjmowała ścieki z projektowanej w ramach przedmiotowego projektu sieci kanalizacji sanitarnej z części miejscowości Manasterz (scharakteryzowanej w poniższym zadaniu), a w przyszłości także miejscowości Widaczów, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Zagórze i Hucisko Jawornickie (Gmina Jawornik Polska) oraz
z miejscowości Husów, Tarnawka (Gmina Markowa).[1]

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

-         obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi,

-         ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków;

-         uzbrojenia i zagospodarowania terenu;

-         kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki sanitarne oczyszczone z oczyszczalni ścieków Manasterz oraz wody opadowe z dachów budynków oczyszczalni do rzeki Mleczka;

-         wykonanie instalacji solarnej dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla oczyszczalni ścieków w Jaworniku Polskim.

Zadanie 2: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni ścieków i pompowni zagrodowych dla części miejscowości Manasterz.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

-         prac wstępnych,

-         robót ziemnych,

-         robót montażowych,

-         kolizji z obiektami terenowymi,

-         studzienek rewizyjnych,

-         pompowni ścieków.

 

 

Wkład UE  10 389 156,34 zł

Wartość projektu: 16 606 443,58 zł[1] Wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Manasterz w 50% będzie stanowiła własność Gminy Jawornik Polski i w 50% Gminy Markowa, gdyż ścieki do niej odprowadzane będą z miejscowości leżących
w granicach administracyjnych obu gmin, które tworzą Aglomerację Manasterz.

 

« Powrót do wszystkich aktualności

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.