Aktualności

Informacja OZE

23 stycznia 2017

     Do beneficjentów projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1. Rozwój OZE "projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, pn.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
     W związku z koniecznością ponoszenia kosztów przygotowania projektu na montaż i instalację odnawialnych źródeł energii prosimy o wpłatę kwoty tytułem kaucji zwrotnej w realizowanym projekcie zgodnie z deklarowanym udziałem na konto sum depozytowych Gminy Jawornik Polski bank Spółdzielczy w Przeworsku oddział w Jaworniku Polskim, numer konta: 07 9106 1018 2004 1000 0026 0033
     Kwota kaucji zwrotnej na poszczególne instalacje (wpłata zgodnie z deklaracją):
1. Kolektory słoneczne – 500 złotych
2. Panele fotowoltaiczne - 500 złotych
3. Piec na biomasę - 500 złotych
W przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizacje projektu w/w kwoty zostaną zwrócone na konta beneficjentów lub wypłacone w kasie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.
     W przypadku uzyskania dofinansowania na realizacje projektu w/w kwoty zostaną zaliczone na poczet wkładu własnego na realizację projektu.
     W przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie z własnej winy w/w kwoty zostanie zaliczona na poczet rozliczenie korekt opracowania projektu- nie podlega zwrotowi.
     Tabelki przedstawiające SZACUNKOWE KOSZTY montażu instalacji znajdują się w załączniku.

     Termin wpłat kaucji zaliczkjowej upływa z dniem 05.02.2017r.

 

INFORMACJA OZE

OŚWIADCZENIE OZE

SPECYFIKACJA KOTŁÓW

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.