Aktualności

Informacje dla osób wracających z zagranicy

18 marca 2020

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

-        Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.

-        Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

-        Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z Urzędem Gminy pod nr tel. 16 651 40 14 i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim pod nr tel. 16 651 41 79, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku chęci kontaktu z psychologiem, PCPR w Przeworsku uruchomiło pomoc psychologiczną w formie telefonicznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem dyr. PCPR Ewa Rybczak, dostępna pod numerem telefonu: 16 6490910 w godz. 7.30 – 15.30, po 15.30 pod nr tel. 607084988.

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top