Aktualności

Komunikat WIOŚ w Rzeszowie

22 lutego 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w styczniu br. stwierdzono bardzo wysokie stężenie pyłu PM 10 na wszystkich stacjach pomiarowych, zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych. Najwyższe średniodobowe stężenie pyłu PM 10 zanotowano na stacji pomiarowej w Jaśle, przy ul. Sikorskiego. W związku z tym WIOŚ w Rzeszowie zaleca zachowanie środków ostrożności.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:

- dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia , których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10,

- kobiety w ciąży,

- osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się , co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania,

- osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego , szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę ,

- osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Środki ostrożności, które powinny podjąć grupy ludności szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10:

- śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu,

- ograniczenie do niezbędnego minimum przebywanie na otwartej przestrzeni, dotyczy to osób z chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych,

- stosowanie się do zaleceń lekarskich,

- rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni,

- ograniczenie wietrzenia mieszkań,

- w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.