Aktualności

Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski

28 września 2017

Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”

Dostawa wraz z montażem

 

W dniu 28 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej nr III „Czysta energia”, Działania 3.1, jeszcze w tym samym dniu ruszyły prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

Przedmiotem projektu są jednostki wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (instalacje solarne, zestawy paneli fotowoltaicznych, kotły na biomasę), ich montaż u odbiorców końcowych (gospodarstwa domowe mieszkańców gmin partnerskich) w systemie rozproszonym (parasolowym). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gminę Jawornik Polski, jako Partnera wiodącego oraz Gminę Hyżne i Gminę Żołynia jako Partnerów w projekcie.

Łącznie projektem zostanie objętych 823 gospodarstw domowych, w tym z Gminy Jawornik Polski 280, z Gminy Hyżne 354 i z Gminy Żołynia 189.

Zostanie zamontowanych/zainstalowanych w gospodarstwach domowych łącznie:

  * 205 instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jawornik Polski, 253 w Gminie Hyżne, 69 w Gminie Żołynia,

  * 115 instalacji kolektorów solarnych w Gminie Jawornik Polski, 147 w Gminie Hyżne, 146 w Gminie Żołynia,

  * 60 kotłów na biomasę w Gminie Jawornik Polski, 50 w Gminie Hyżne, 21 w Gminie Żołynia.

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Jawornik Polski, Gminie Hyżne i Gminie Żołynia, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

 

Wskaźniki produktu kluczowe

  * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 1,29.

  * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] – 4,87.

Wskaźniki dotyczą łącznej mocy zainstalowanej dla 527 szt. zestawów paneli fotowoltaicznych 408 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 131 szt. kotłów klasy 5 na biomasę.

Pomiar na podst. protokołów odbioru oraz umowy z mieszkańcami.

  * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 527.

  * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 539.

Wskaźniki dotyczą liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii (zestawów paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, kotłów na biomasę) podane w liczbie sztuk.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich - 9 959 829,58 zł

Wartość projektu - 12 946 980,20 zł

« Powrót do wszystkich aktualności

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.