Aktualności

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Manasterz – Hadle Kańczuckie wraz z przebudową przepustu poprzecznego w miejscowości Hadle Kańczuckie oraz planowane w tym zakresie

30 października 2017

    Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Jawornik Polski a Podkarpackim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarządca drogi przeprowadził postępowanie przetargowe, wyłonił wykonawcę prac oraz wykonał odnowę drogi wojewódzkiej 835 w miejscowościach Manasterz, Hadle Kańczuckie.

    Zakres wykonanych prac obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie pobocza drogi.

    Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 232 000 zł w tym środki przekazane z budżetu Gminy Jawornik Polski 70 000 zł.

    Oprócz w/w odnowy drogi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał przebudowę przepustu poprzecznego w m. Hadle Kańczuckie. Prace sfinansowane zostały z środków PZDW przeznaczonych na bieżące utrzymanie drogi.

    W ramach kolejnego porozumienia z PZDW jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Hadle Kańczuckie i Hadle Szklarskie. Wartość tej inwestycji to około 400 000 zł.

    Po realizacji tego zadania do remontu pozostanie poniżej 2 km drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren Gminy. Na te odcinki Gmina Jawornik Polski zadeklarowała pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.