Aktualności

Rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Jawornik Polski

30 października 2017

    Zaopatrzenie w wodę jest jednym z podstawowych działań Gminy Jawornik Polski mających na celu poprawę warunków socjalno- bytowych mieszkańców.

    Realizując wnioski mieszkańców Gmina Jawornik Polski podjęła następujące działania:

- rozbudowę ujęcia wody ,,Leszczyny” w Jaworniku Polskim poprzez wykonanie: dokumentacji hydrogeologicznej wraz z wierceniami studni S1, S2 i S3, a także wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Zagórze.

- rozbudowano sieć wodociągową w Jaworniku- Przedmieście ,,Górny Koniec” (etapy I i II) umożliwiając przyłączenie do wodociągu gminnego mieszkańców z tego przysiółka.

    Wójt Gminy Jawornik Polski mając na względzie wnioski mieszkańców przysiółka ,,Wiertel” oraz potrzebę zaopatrzenia w wodę terenów budowlanych w m. Jawornik-Przedmieście ,,Zabarć” zlecił wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

    Prace projektowe wykonuje Pracownia Projektowa ,,Infra projekt” z Rzeszowa. Termin opracowania projektu wraz pozwoleniem na budowę do dnia 15.02.2018r.

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.