Aktualności

Wniosek Gminy Jawornik Polski w czołówce projektów wybranych do dofinansowania – 8 miejsce

01 marca 2017

Wniosek Gminy Jawornik Polski pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz” znalazł się na 8 miejscu listy 33 projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, nabór nr RPPK.04.03.01.IZ.00-18-001/16

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.