Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy Jawornik Polski

 

Gmina Jawornik Polski uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy Jawornik Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Wartość projektu: 699200 zł, w tym:
- ze środków europejskich w kwocie 625600,- zł
- ze środków dotacji celowej w kwocie 73600,- zł
- wkład własny Gminy Jawornik Polski 36800,- zł


Z przyjemnością informujemy, że Gmina Jawornik Polski rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy Jawornik Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w sekretariatach szkół.
Okres realizacji projektu: 31.08.2017 r. – 30.06.2020 r.
Cel projektu: wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:
•    2 szkoły podstawowe z terenu Gminy Jawornik Polski
•    uczniowie/uczennice w/w szkół ,
•    nauczyciele kształcenia ogólnokształcącego.


W ramach realizowanego projektu „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawornik Polski” w dniu dzisiejszym do szkół dostarczono pierwszą część zamówionego sprzętu TIK.
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim wzbogaciła się o: 28 sztuk laptopów dla uczniów, 12 sztuk laptopów dla nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D, wizualizer, 6 szt urządzeń do projekcji obrazu.
Szkoła Podstawowa w Manasterzu otrzymała: 18 sztuk laptopów dla uczniów, 9 sztuk laptopów dla nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D, wizualizer, urządzenie do projekcji obrazu, cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięku.
Dostawa pozostałego sprzętu informacyjno-komunikacyjnego planowana jest jeszcze w tym tygodniu, a w kolejnych szkoły otrzymają pomoce dydaktyczne do pracowni

Komisja rekrutacyjna projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy Jawornik Polski” informuje, że wszystkie osoby które złożyły formularze zgłoszeniowe do przedmiotowego projektu zostały do niego zakwalifikowane .
Następnym elementem jest złożenie przez osoby zakwalifikowane oświadczenia uczestnika projektu oraz deklarację uczestnictwa w projekcie w sekretariatach szkół.Niniejszym informujemy, że w miesiącu grudniu br odbędą się szkolenia  :
 - młody informatyk – przeznaczone dla uczniów i uczennic
- nauczyciel w dobie cyfryzacji i innowacji – przeznaczone dla nauczycieli i nauczycielek.
Szczegółowe terminy dla poszczególnych grup zostaną podane przez dyrektorów szkół.

 

Dostępne pliki:

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.