EWIDENCJA LUDNOŚCI

Sprawa: Dopisanie do spisu wyborców

Karta sprawy:Dopisanie do spisu wyborców

Sprawa: Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Karta sprawy:Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Sprawa: Wpisanie do rejestru wyborców

Karta sprawy:Wpisanie do rejestru wyborców

Sprawa: Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Karta sprawy:Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Formularz: ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Formularz: ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

Formularz: ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.