GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawa: Sprzedaż gruntów gminnych

Karta sprawy: Sprzedaż gruntów gminnych

Druki:

Sprawa: Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Karta sprawy: Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprawa: Dzierżawa gruntów gminnych

Karta sprawy: Dzierżawa gruntów gminnych

Druki:

Sprawa: Podział nieruchomości

Karta sprawy: Podział nieruchomości

Sprawa: Rozgraniczenie nieruchomości

Karta sprawy: Rozgraniczenie nieruchomości

Sprawa: Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania lub studium

Karta sprawy:Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania lub studium

Sprawa: Wydanie zaświadczenia w sprawie położenia działek

Druki:

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.