Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
meteo.krakow@imgw.pl www.imgw.pl


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 150
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 10:41 dnia 06.07.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(70), kolbuszowski(71), leżajski(70), lubaczowski(71), łańcucki(70), mielecki(69), niżański(71), przeworski(72), ropczycko-sędziszowski(70), rzeszowski(73), Rzeszów(71), stalowowolski(70), strzyżowski(72), Tarnobrzeg(71), tarnobrzeski(71)
Ważność od godz. 15:00 dnia 06.07.2020 do godz. 24:00 dnia 06.07.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Uwagi Brak.


Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(104), brzozowski(78), jarosławski(72), jasielski(95), Krosno(92), krośnieński(98), leski(104), przemyski(75), Przemyśl(74), sanocki(103)
Ważność od godz. 15:00 dnia 06.07.2020 do godz. 12:00 dnia 07.07.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Burze będą występować głównie popołudniu i w pierwszej połowie nocy. W trakcie burz możliwy grad.
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia.


Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Ramza


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:07 dnia 06.07.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(104), brzozowski(78), jarosławski(72), jasielski(95), Krosno(92), krośnieński(98), leski(104), przemyski(75), Przemyśl(74), sanocki(103)
Ważność od godz. 15:00 dnia 06.07.2020 do godz. 12:00 dnia 07.07.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. Początkowo występować będą także burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Krzysztof Jania


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 147
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:21 dnia 03.07.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(103), brzozowski(77), dębicki(69), jarosławski(71), jasielski(94), kolbuszowski(70), Krosno(91), krośnieński(97), leski(103), leżajski(69), lubaczowski(70), łańcucki(69), mielecki(68), niżański(70), przemyski(74), Przemyśl(73), przeworski(71), ropczycko-sędziszowski(69), rzeszowski(72), Rzeszów(70), sanocki(102), stalowowolski(69), strzyżowski(71), Tarnobrzeg(70), tarnobrzeski(70)
Ważność od godz. 11:00 dnia 03.07.2020 do godz. 22:00 dnia 03.07.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Bartłomiej Pietras


Data i godzina wydania: 02.07.2020 - godz. 10:01
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:54
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 07:00 dnia 03.07.2020
Obszar: Zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 145
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:27 dnia 02.07.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(102), brzozowski(76), dębicki(68), jarosławski(70), jasielski(93), kolbuszowski(69), Krosno(90), krośnieński(96), leski(102), leżajski(68),  lubaczowski(69), łańcucki(68), mielecki(67), niżański(69), przemyski(73), Przemyśl(72), przeworski(70), ropczycko-sędziszowski(68), rzeszowski(71), Rzeszów(69), sanocki(101), stalowowolski(68), strzyżowski(70), Tarnobrzeg(69), tarnobrzeski(69)
Ważność od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 24:00 dnia 02.07.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Tomasz Knopik


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 143
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:34 dnia 29.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/2 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(100), brzozowski(74), dębicki(66), jarosławski(68), jasielski(91), kolbuszowski(67), Krosno(88), krośnieński(94), leski(100), leżajski(66), lubaczowski(67), łańcucki(66), mielecki(65), niżański(67), przemyski(71), Przemyśl(70), przeworski(68), ropczycko-sędziszowski(66), rzeszowski(69), Rzeszów(67), sanocki(99), stalowowolski(66), strzyżowski(68), Tarnobrzeg(67), tarnobrzeski(67)
Czas odwołania godz. 14:34 dnia 29.06.2020
Przyczyna Zmieniono zjawisko i podniesiono stopień ostrzeżenia.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/3
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(101), brzozowski(75), dębicki(67), jarosławski(69), jasielski(92), kolbuszowski(68), Krosno(89), krośnieński(95), leski(101), leżajski(67), lubaczowski(68), łańcucki(67), mielecki(66), niżański(68), przemyski(72), Przemyśl(71), przeworski(69), ropczycko-sędziszowski(67), rzeszowski(70), Rzeszów(68), sanocki(100), stalowowolski(67), strzyżowski(69), Tarnobrzeg(68), tarnobrzeski(68)
Ważność od godz. 14:30 dnia 29.06.2020 do godz. 24:00 dnia 29.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Niewykluczona trąba powietrzna.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Łukasz Kiełt


Data i godzina wydania: 29.06.2020 - godz. 09:17

 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:52
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 29.06.2020 do godz. 09:00 dnia 30.06.2020
Obszar: Zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (podkarpackie)
Przebieg: Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 141
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 21:11 dnia 28.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(100), brzozowski(74), dębicki(66), jarosławski(68), jasielski(91), kolbuszowski(67), Krosno(88), krośnieński(94), leski(100), leżajski(66), lubaczowski(67), łańcucki(66), mielecki(65), niżański(67), przemyski(71), Przemyśl(70), przeworski(68), ropczycko-sędziszowski(66), rzeszowski(69), Rzeszów(67), sanocki(99), stalowowolski(66), strzyżowski(68), Tarnobrzeg(67), tarnobrzeski(67)
Ważność od godz. 14:00 dnia 29.06.2020 do godz. 01:00 dnia 30.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(65), jarosławski(67), kolbuszowski(66), leżajski(65), lubaczowski(66), łańcucki(65), mielecki(64), niżański(66), przemyski(70), Przemyśl(69), przeworski(67), ropczycko-sędziszowski(65), rzeszowski(68), Rzeszów(66), stalowowolski(65), strzyżowski(67), Tarnobrzeg(66), tarnobrzeski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(99), brzozowski(73), jasielski(90), Krosno(87), krośnieński(93), leski(99), sanocki(98)
Ważność od godz. 15:51 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu, prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, prognozowane porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Michał Solarz


Data i godzina wydania: 28.06.2020 - godz. 16:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:46
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 17:00 dnia 28.06.2020 do godz. 08:00 dnia 29.06.2020
Obszar: Zlewnia Wisłoki, Wisłoka i Sanu po Olchowce (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Wisłoki poniżej ujścia Ropy, Wisłoka do Krosna oraz Sanu po zbiornik Solina (równierz w zlewniach niekontrolowanych i zurbanizowanych) spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich oraz w tej strefie. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych a punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Informacja zastępuje Informację nr I:45 dla wybranego obszaru. Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 140
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 15:51 dnia 28.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(99), brzozowski(73), jasielski(90), Krosno(87), krośnieński(93), leski(99), sanocki(98)
Ważność od godz. 15:51 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu, prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, prognozowane porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(65), jarosławski(67), kolbuszowski(66), leżajski(65), lubaczowski(66), łańcucki(65), mielecki(64), niżański(66), przemyski(70), Przemyśl(69), przeworski(67),
ropczycko-sędziszowski(65), rzeszowski(68), Rzeszów(66), stalowowolski(65), strzyżowski(67), Tarnobrzeg(66), tarnobrzeski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Ewa Łapińska


Data i godzina wydania: 28.06.2020 - godz. 16:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:46
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 17:00 dnia 28.06.2020 do godz. 08:00 dnia 29.06.2020
Obszar: Zlewnia Wisłoki, Wisłoka i Sanu po Olchowce (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Wisłoki poniżej ujścia Ropy, Wisłoka do Krosna oraz Sanu po zbiornik Solina (równierz w zlewniach niekontrolowanych i zurbanizowanych) spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich oraz w tej strefie. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych a punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Informacja zastępuje Informację nr I:45 dla wybranego obszaru. Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 140
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 15:51 dnia 28.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(99), brzozowski(73), jasielski(90), Krosno(87), krośnieński(93), leski(99), sanocki(98)
Ważność od godz. 15:51 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu, prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, prognozowane porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
 
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(65), jarosławski(67), kolbuszowski(66), leżajski(65), lubaczowski(66), łańcucki(65), mielecki(64), niżański(66), przemyski(70), Przemyśl(69), przeworski(67),
ropczycko-sędziszowski(65), rzeszowski(68), Rzeszów(66), stalowowolski(65), strzyżowski(67), Tarnobrzeg(66), tarnobrzeski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Ewa Łapińska


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 139
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:52 dnia 28.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(99), brzozowski(73), dębicki(65), jarosławski(67), jasielski(90), kolbuszowski(66), Krosno(87), krośnieński(93), leski(99), leżajski(65), lubaczowski(66), łańcucki(65), mielecki(64), niżański(66), przemyski(70), Przemyśl(69), przeworski(67), ropczycko-sędziszowski(65), rzeszowski(68), Rzeszów(66), sanocki(98), stalowowolski(65), strzyżowski(67), Tarnobrzeg(66), tarnobrzeski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 do godz. 22:00 dnia 28.06.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Krzysztof Jania


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 137
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 18:49 dnia 27.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/3 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(98), brzozowski(72), jarosławski(66), jasielski(89), Krosno(86), krośnieński(92), leski(98), przemyski(69), Przemyśl(68), przeworski(66), rzeszowski(67),
sanocki(97), strzyżowski(66)
Ważność od godz. 18:49 dnia 27.06.2020 do godz. 21:47 dnia 27.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 100 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi Zmiana z powodu podniesienia stopnia Ostrzeżenia.


Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(64), kolbuszowski(65), leżajski(64), lubaczowski(65), łańcucki(64), mielecki(63), niżański(65), ropczycko-sędziszowski(64), Rzeszów(65), stalowowolski(64),
Tarnobrzeg(65), tarnobrzeski(65)
Ważność od godz. 10:00 dnia 27.06.2020 do godz. 24:00 dnia 27.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do
60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Michał Solarz


Data i godzina wydania: 27.06.2020 - godz. 08:02
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:43
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 08:02 dnia 27.06.2020 do godz. 08:00 dnia 28.06.2020
Obszar: zlewnie Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie) (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Wisłoki, Wisłoka i Sanu (równierz w zlewniach niekontrolowanych i zurbanizowanych) spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich oraz w tej strefie. Lokalnie możliwe jest ponowne przekroczenie stanów ostrzegawczych a punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:14 dnia 27.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(98), brzozowski(72), dębicki(64), jarosławski(66), jasielski(89), kolbuszowski(65), Krosno(86), krośnieński(92), leski(98), leżajski(64), lubaczowski(65),
łańcucki(64), mielecki(63), niżański(65), przemyski(69), Przemyśl(68), przeworski(66), ropczycko-sędziszowski(64), rzeszowski(67), Rzeszów(65), sanocki(97), stalowowolski(64), strzyżowski(66), Tarnobrzeg(65), tarnobrzeski(65)
Ważność od godz. 10:00 dnia 27.06.2020 do godz. 24:00 dnia 27.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Wałach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 135
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 16:36 dnia 26.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/3 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: leżajski(63), łańcucki(63), niżański(64), przeworski(65), rzeszowski(66), Rzeszów(64)
Ważność od godz. 16:36 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się dalsze wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(97), brzozowski(71), dębicki(63), jarosławski(65), jasielski(88), kolbuszowski(64), Krosno(85), krośnieński(91), leski(97), lubaczowski(64), mielecki(62), przemyski(68), Przemyśl(67), ropczycko-sędziszowski(63), sanocki(96), stalowowolski(63), strzyżowski(65), Tarnobrzeg(64), tarnobrzeski(64)
Ważność od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do
60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Krzysztof Jania


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 132
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:09 dnia 25.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(96), brzozowski(70), dębicki(62), jarosławski(64), jasielski(87),  kolbuszowski(63), Krosno(84), krośnieński(90), leski(96), leżajski(62),  lubaczowski(63), łańcucki(62), mielecki(61), niżański(63), przemyski(67), Przemyśl(66), przeworski(64), ropczycko-sędziszowski(62), rzeszowski(65), Rzeszów(63), sanocki(95), stalowowolski(62), strzyżowski(64), Tarnobrzeg(63), tarnobrzeski(63)
Ważność od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 do godz. 23:00 dnia 25.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, punktowo możliwe do 40 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Alina Jasek-Kamińska


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 129
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 16:03 dnia 23.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jarosławski(63), kolbuszowski(62), leżajski(61), lubaczowski(62), łańcucki(61), mielecki(60), niżański(62), przeworski(63), rzeszowski(64), stalowowolski(61), Tarnobrzeg(62), tarnobrzeski(62)
Ważność od godz. 00:00 dnia 24.06.2020 do godz. 20:00 dnia 24.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 45 mm. W dzień w trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Wałach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:39 dnia 23.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(95), jarosławski(62), leski(95), leżajski(60), lubaczowski(61), przemyski(66), Przemyśl(65), przeworski(62), sanocki(94)
Ważność od godz. 08:40 dnia 23.06.2020 do godz. 14:00 dnia 23.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 30 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Wałach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 127
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:08 dnia 22.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(94), brzozowski(69), dębicki(61), jarosławski(61), jasielski(86), kolbuszowski(61), Krosno(83), krośnieński(89), leski(94), leżajski(59), lubaczowski(60), łańcucki(60), mielecki(59), niżański(61), przemyski(65), Przemyśl(64), przeworski(61), ropczycko-sędziszowski(61), rzeszowski(63), Rzeszów(62), sanocki(93), stalowowolski(60), strzyżowski(63), Tarnobrzeg(61), tarnobrzeski(61)
Ważność od godz. 08:00 dnia 22.06.2020 do godz. 08:00 dnia 23.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Uwagi Zmiana okresu ważności i stopnia Ostrzeżenia. Ze względu na dynamiczne zmieniającą się sytuację możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia do stopnia trzeciego.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Tomasz Knopik


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 122
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:28 dnia 19.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(91), brzozowski(66), dębicki(58), jarosławski(58), jasielski(83), kolbuszowski(58), Krosno(80), krośnieński(86), leski(91), leżajski(56), lubaczowski(57), łańcucki(57), mielecki(56), niżański(58), przemyski(62), Przemyśl(61), przeworski(58), ropczycko-sędziszowski(58), rzeszowski(60), Rzeszów(59), sanocki(90),  stalowowolski(57), strzyżowski(60), Tarnobrzeg(58), tarnobrzeski(58)
Ważność od godz. 08:00 dnia 19.06.2020 do godz. 21:00 dnia 19.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Tadeusz Stolarczyk


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 121
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:00 dnia 18.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(90), brzozowski(65), dębicki(57), jarosławski(57), jasielski(82), kolbuszowski(57), Krosno(79), krośnieński(85), leski(90), leżajski(55), lubaczowski(56), łańcucki(56), mielecki(55), niżański(57), przemyski(61), Przemyśl(60), przeworski(57), ropczycko-sędziszowski(57), rzeszowski(59), Rzeszów(58), sanocki(89), stalowowolski(56), strzyżowski(59), Tarnobrzeg(57), tarnobrzeski(57)
Ważność od godz. 13:05 dnia 18.06.2020 do godz. 23:00 dnia 18.06.2020
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Miejscami prognozuje się burze z gradem i z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB Marek Kurowski


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 119
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:06 dnia 18.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(89), brzozowski(64), dębicki(56), jarosławski(56), jasielski(81), kolbuszowski(56), Krosno(78), krośnieński(84), leski(89), leżajski(54), lubaczowski(55), łańcucki(55), mielecki(54), niżański(56), przemyski(60), Przemyśl(59), przeworski(56), ropczycko-sędziszowski(56), rzeszowski(58), Rzeszów(57), sanocki(88), stalowowolski(55), strzyżowski(58), Tarnobrzeg(56), tarnobrzeski(56)
Ważność od godz. 12:06 dnia 18.06.2020 do godz. 23:00 dnia 18.06.2020
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Miejscami prognozuje się burze z gradem i z opadami deszczu od 30 mm do lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Uwagi Możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia z uwagi na intensywne opady deszczu.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Marek Kurowski


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 116
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:03 dnia 17.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(88), brzozowski(63), dębicki(55), jarosławski(55), jasielski(80), kolbuszowski(55), Krosno(77), krośnieński(83), leski(88), leżajski(53), lubaczowski(54), łańcucki(54), mielecki(53), niżański(55), przemyski(59), Przemyśl(58), przeworski(55), ropczycko-sędziszowski(55), rzeszowski(57), Rzeszów(56), sanocki(87),  stalowowolski(54), strzyżowski(57), Tarnobrzeg(55), tarnobrzeski(55)
Ważność od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 do godz. 06:00 dnia 18.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Witold Wiążewski


Data i godzina wydania: 16.06.2020 - godz. 10:12
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:18
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.06.2020 do godz. 02:00 dnia 17.06.2020
Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Bugu po Krzyczew (małopolskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku wystąpienia szczególnie
intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne,
od strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie w obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog:

Przemysław Plewa


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 114
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:26 dnia 16.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(87), brzozowski(62), dębicki(54), jarosławski(54), jasielski(79), kolbuszowski(54), Krosno(76), krośnieński(82), leski(87), leżajski(52), lubaczowski(53),
łańcucki(53), mielecki(52), niżański(54), przemyski(58), Przemyśl(57), przeworski(54), ropczycko-sędziszowski(54), rzeszowski(56), Rzeszów(55), sanocki(86), stalowowolski(53), strzyżowski(56), Tarnobrzeg(54), tarnobrzeski(54)
Ważność od godz. 12:00 dnia 16.06.2020 do godz. 02:00 dnia 17.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Monika Kaseja


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:20 dnia 10.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(83), brzozowski(58), jarosławski(50), jasielski(75), Krosno(72), krośnieński(78), leski(83), leżajski(48), lubaczowski(49), łańcucki(49), niżański(50),
przemyski(54), Przemyśl(53), przeworski(50), rzeszowski(52), Rzeszów(51), sanocki(82), stalowowolski(49), strzyżowski(52)
Ważność od godz. 11:30 dnia 10.06.2020 do godz. 23:00 dnia 10.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Łukasz Harasimowicz


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 106
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:34 dnia 09.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(82), brzozowski(57), dębicki(50), jarosławski(49), jasielski(74), kolbuszowski(50), Krosno(71), krośnieński(77), leski(82), leżajski(47), lubaczowski(48),
łańcucki(48), mielecki(48), niżański(49), przemyski(53), Przemyśl(52), przeworski(49), ropczycko-sędziszowski(50), rzeszowski(51), Rzeszów(50), sanocki(81),  stalowowolski(48), strzyżowski(51), Tarnobrzeg(50), tarnobrzeski(50)
Ważność od godz. 14:00 dnia 09.06.2020 do godz. 22:00 dnia 09.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Łukasz Kiełt


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 104
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 07:11 dnia 08.06.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(81), brzozowski(56), dębicki(49), jarosławski(48), jasielski(73),kolbuszowski(49), Krosno(70), krośnieński(76), leski(81), leżajski(46), lubaczowski(47),łańcucki(47), mielecki(47), niżański(48), przemyski(52), Przemyśl(51), przeworski(48),ropczycko-sędziszowski(49), rzeszowski(50), Rzeszów(49), sanocki(80), stalowowolski(47),strzyżowski(50), Tarnobrzeg(49), tarnobrzeski(49)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 08.06.2020 do godz. 23:00 dnia 08.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Grzegorz Mikutel


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 97
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:15 dnia 28.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(76), brzozowski(51), dębicki(45), jarosławski(45), jasielski(69), kolbuszowski(45), Krosno(65), krośnieński(71), leski(76), leżajski(43), lubaczowski(44),
łańcucki(44), mielecki(43), przemyski(49), Przemyśl(48), przeworski(45), ropczycko-sędziszowski(45), rzeszowski(46), Rzeszów(45), sanocki(75), strzyżowski(46)
Ważność od godz. 11:30 dnia 28.05.2020 do godz. 22:30 dnia 28.05.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Łukasz Harasimowicz


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 96
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 10:34 dnia 27.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(75), brzozowski(50), dębicki(44), jarosławski(44), jasielski(68), kolbuszowski(44), Krosno(64), krośnieński(70), leski(75), leżajski(42), lubaczowski(43),
łańcucki(43), mielecki(42), niżański(45), przemyski(48), Przemyśl(47), przeworski(44), ropczycko-sędziszowski(44), rzeszowski(45), Rzeszów(44), sanocki(74), stalowowolski(44), strzyżowski(45), Tarnobrzeg(45), tarnobrzeski(45)
Ważność od godz. 11:00 dnia 27.05.2020 do godz. 18:00 dnia 27.05.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Romuald Kaseja


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 93
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:03 dnia 25.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(73), brzozowski(49), dębicki(43), jarosławski(43), jasielski(66), kolbuszowski(43), Krosno(62), krośnieński(68), leski(73), leżajski(41), lubaczowski(42),
łańcucki(42), mielecki(41), niżański(44), przemyski(47), Przemyśl(46), przeworski(43), ropczycko-sędziszowski(43), rzeszowski(44), Rzeszów(43), sanocki(72), stalowowolski(43), strzyżowski(44), Tarnobrzeg(44), tarnobrzeski(44)
Ważność od godz. 11:00 dnia 25.05.2020 do godz. 22:00 dnia 25.05.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Wałach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:21 dnia 22.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(48), dębicki(42), jarosławski(42), kolbuszowski(42), Krosno(61), leżajski(40), lubaczowski(41), łańcucki(41), mielecki(40), niżański(43), przemyski(46),
Przemyśl(45), przeworski(42), ropczycko-sędziszowski(42), rzeszowski(43), Rzeszów(42), stalowowolski(42), strzyżowski(43), Tarnobrzeg(43), tarnobrzeski(43)
Ważność od godz. 23:00 dnia 22.05.2020 do godz. 07:00 dnia 23.05.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie do -3°C.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(72), jasielski(65), krośnieński(67), leski(72), sanocki(71)
Ważność od godz. 22:00 dnia 22.05.2020 do godz. 07:00 dnia 23.05.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Grzegorz Pietrucha


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 90
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:06 dnia 21.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(71), brzozowski(47), jarosławski(41), jasielski(64), krośnieński(66), leski(71), lubaczowski(40), przemyski(45), Przemyśl(44), przeworski(41), sanocki(70)
Ważność od godz. 23:30 dnia 21.05.2020 do godz. 06:00 dnia 22.05.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Szymon Poręba


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 86
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:54 dnia 13.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(67), brzozowski(44), dębicki(38), jarosławski(38), jasielski(61), kolbuszowski(38), Krosno(58), krośnieński(63), leski(67), leżajski(36), lubaczowski(37), łańcucki(37), mielecki(36), niżański(39), przemyski(42), Przemyśl(42), przeworski(38), ropczycko-sędziszowski(38), rzeszowski(39), Rzeszów(39), sanocki(66),  stalowowolski(38), strzyżowski(39), Tarnobrzeg(39), tarnobrzeski(39)
Ważność od godz. 20:00 dnia 13.05.2020 do godz. 12:00 dnia 14.05.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 35 mm.
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Monika Kaseja


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 84
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 20:24 dnia 10.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(65), brzozowski(42), dębicki(36), jasielski(59), Krosno(56), krośnieński(61), leski(65), przemyski(40), Przemyśl(40), ropczycko-sędziszowski(36),
rzeszowski(37), Rzeszów(37), sanocki(64), strzyżowski(37)
Ważność od godz. 09:00 dnia 11.05.2020 do godz. 18:00 dnia 11.05.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków południowych.

Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Łukasz Harasimowicz


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 83
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:12 dnia 08.05.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(64), jasielski(58), krośnieński(60), leski(64), sanocki(63)
Ważność od godz. 23:30 dnia 08.05.2020 do godz. 06:30 dnia 09.05.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie do -2°C.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Szymon Poręba


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 78
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:49 dnia 29.04.2020
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(60), brzozowski(39), dębicki(34), jarosławski(35), jasielski(54), kolbuszowski(35), Krosno(53), krośnieński(56), leski(60), leżajski(33), lubaczowski(34), łańcucki(34), mielecki(33), niżański(36), przemyski(38), Przemyśl(38), przeworski(35), ropczycko-sędziszowski(34), rzeszowski(35), Rzeszów(35), sanocki(59),  stalowowolski(35), strzyżowski(35), Tarnobrzeg(36), tarnobrzeski(36)
Ważność od godz. 15:00 dnia 29.04.2020 do godz. 23:00 dnia 29.04.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Piotr Wałach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 75
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:54 dnia 23.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(57), leski(57), sanocki(56)
Ważność od godz. 00:00 dnia 24.04.2020 do godz. 07:00 dnia 24.04.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do około -2°C, a przy gruncie do około -4°C.
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Iwona Lelątko


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:18 dnia 22.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(37), dębicki(32), jarosławski(33), kolbuszowski(33), leżajski(31), lubaczowski(32), łańcucki(32), mielecki(31), niżański(34), przemyski(36), Przemyśl(36), przeworski(33), ropczycko-sędziszowski(32), rzeszowski(33), Rzeszów(33), stalowowolski(33), strzyżowski(33), Tarnobrzeg(34), tarnobrzeski(34)
Ważność od godz. 00:00 dnia 23.04.2020 do godz. 07:15 dnia 23.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną od -2°C do 0°C, a przy gruncie do -5°C.
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(56), jasielski(51), Krosno(50), krośnieński(53), leski(56), sanocki(55)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.04.2020 do godz. 08:00 dnia 23.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -7°C. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Iwona Lelątko


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 73
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:21 dnia 21.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(36), dębicki(31), jarosławski(32), kolbuszowski(32), leżajski(30), lubaczowski(31), łańcucki(31), mielecki(30), niżański(33), przemyski(35), Przemyśl(35),
przeworski(32), ropczycko-sędziszowski(31), rzeszowski(32), Rzeszów(32), stalowowolski(32), strzyżowski(32), Tarnobrzeg(33), tarnobrzeski(33)
Ważność od godz. 00:00 dnia 22.04.2020 do godz. 07:30 dnia 22.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Lokalnie w obniżeniach terenu prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C.
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(56), jasielski(51), Krosno(50), krośnieński(53), leski(56), sanocki(55)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.04.2020 do godz. 08:00 dnia 23.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -7°C. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Alina Jasek-Kamińska


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 72
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:26 dnia 21.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(56), jasielski(51), Krosno(50), krośnieński(53), leski(56), sanocki(55)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.04.2020 do godz. 08:00 dnia 23.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -7°C. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(55), brzozowski(35), dębicki(30), jarosławski(31), jasielski(50), kolbuszowski(31), Krosno(49), krośnieński(52), leski(55), leżajski(29), lubaczowski(30),
łańcucki(30), mielecki(29), niżański(32), przemyski(34), Przemyśl(34), przeworski(31), ropczycko-sędziszowski(30), rzeszowski(31), Rzeszów(31), sanocki(54),  stalowowolski(31), strzyżowski(31), Tarnobrzeg(32), tarnobrzeski(32)
Ważność od godz. 00:00 dnia 18.04.2020 do godz. 07:30 dnia 21.04.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C. W rejonach podgórskich okresowo spadek temperatury nawet do -4°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w tym okresie spadnie od około 15°C w sobotę do około 10°C w pozostałych dniach.
Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Grzegorz Mikutel


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 71
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:21 dnia 17.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(55), brzozowski(35), dębicki(30), jarosławski(31), jasielski(50), kolbuszowski(31), Krosno(49), krośnieński(52), leski(55), leżajski(29), lubaczowski(30),
łańcucki(30), mielecki(29), niżański(32), przemyski(34), Przemyśl(34), przeworski(31), ropczycko-sędziszowski(30), rzeszowski(31), Rzeszów(31), sanocki(54), stalowowolski(31), strzyżowski(31), Tarnobrzeg(32), tarnobrzeski(32)
Ważność od godz. 00:00 dnia 18.04.2020 do godz. 07:30 dnia 21.04.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C. W rejonach podgórskich okresowo spadek temperatury nawet do -4°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w tym okresie spadnie od około 15°C w sobotę do około 10°C w pozostałych dniach.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB Krzysztof Jania


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 70
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:42 dnia 13.04.2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(33), dębicki(28), jarosławski(29), kolbuszowski(29), leżajski(27), lubaczowski(28), łańcucki(28), mielecki(27), niżański(30), przemyski(32), Przemyśl(32), przeworski(29), ropczycko-sędziszowski(28), rzeszowski(29), Rzeszów(29), stalowowolski(29), strzyżowski(29), Tarnobrzeg(30), tarnobrzeski(30)
Ważność od godz. 00:00 dnia 14.04.2020 do godz. 06:00 dnia 14.04.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, lokalnie w obniżeniach terenu -3°C; temperatura minimalna gruntu lokalnie około -4°C.
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(52), jasielski(47), Krosno(46), krośnieński(49), leski(52), sanocki(51)
Ważność od godz. 00:00 dnia 14.04.2020 do godz. 06:00 dnia 14.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do -5°C. Temperatura minimalna gruntu lokalnie około -6°C.
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Opady śniegu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(53), jasielski(48), Krosno(47), krośnieński(50), leski(53), sanocki(52)
Ważność od godz. 00:00 dnia 14.04.2020 do godz. 08:00 dnia 14.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 5 cm do 8 cm.
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(51), brzozowski(32), jarosławski(28), jasielski(46), Krosno(45), krośnieński(48), leski(51), leżajski(26), lubaczowski(27), łańcucki(27), przemyski(31),
Przemyśl(31), przeworski(28), rzeszowski(28), Rzeszów(28), sanocki(50), strzyżowski(28)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.04.2020 do godz. 22:00 dnia 13.04.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwe opady krupy lodowej oraz niewielkiego gradu.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(27), kolbuszowski(28), mielecki(26), niżański(29),
ropczycko-sędziszowski(27), stalowowolski(28), Tarnobrzeg(29), tarnobrzeski(29)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.04.2020 do godz. 19:00 dnia 13.04.2020
Prawdopodob

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top