PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Sprawa: Wystawianie faktury sprzedaży VAT

Karta sprawy: Wystawianie faktury sprzedaży VAT


Sprawa: Odroczenie terminu płatności przez osoby fizyczne

Karta sprawy: Odroczenie terminu płatności przez osoby fizyczne

Sprawa: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych

Karta sprawy: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych

Sprawa: Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach

Karta sprawy: Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach

Sprawa: Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych

Karta sprawy: Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych

Sprawa: Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 lub korekty deklaracji

Karta sprawy: Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 lub korekty deklaracji


Sprawa: Złożenie wniosku o odroczenie przez osoby prawne innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego

Karta sprawy: Złozenie wniosku o odroczenie przez osoby prawne innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego

Sprawa: Wpłaty gotówkowe dochodów podatkowych i budżetowych

Karta sprawy: Wpłaty gotówkowe dochodów podatkowych i budżetowych

Sprawa: Wypłata gotówki z kasy

Karta sprawy: Wypłata gotówki z kasy

Sprawa: Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowch

Karta sprawy: Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych

Sprawa: Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne

Karta sprawy: Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne

Sprawa: Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych

Karta sprawy:

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.