ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprawa: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta sprawy:

Druki: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawa: Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

Karta sprawy: Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

Druki: Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę

Sprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta sprawy: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sprawa: Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych

Karta sprawy: Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych

Sprawa: Sprawy z zakresu rolnictwa

Karta sprawy: Sprawy z zakresu rolnictwa

Sprawa: Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Karta sprawy:  Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Druki:

Druki:

Sprawa: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Karta sprawy: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.