URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawa: Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Karta sprawy: Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego


Sprawa: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Karty sprawy: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprawa: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karty sprawy: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Sprawa: Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Karty sprawy: Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Sprawa: Zawarcie związku małżeńskiego (Ślub konkordatowy)

Karty sprawy: Zawarcie związku małżeńskiego (Ślub konkordatowy)

Sprawa: Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Kart sprawy: Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Sprawa: Zmiana imienia lub nazwiska

Kart sprawy: Zmiana imienia lub nazwiska

Sprawa: Rejestracja urodzenia dziecka

Karta sprawy: Rejestracja urodzenia dziecka

Sprawa: Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Karta sprawy: Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Sprawa: Zgłoszenie zgonu

Karta sprawy: Zgłoszenie zgonu

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.