Aktualności

Dobry start

26 sierpnia 2021

Podpisanie umowy na „Rewitalizację kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów

23 sierpnia 2021

Podpisanie umowy na „Rewitalizację kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów "

W dniu 10 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim, a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”.

Zadanie to współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ze strony Powiatu umowę podpisali Bogusław Urban - Starosta Przeworski i Wiesław Bukowski - Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego przy kontrasygnacie Anny Kowal -  Skarbnika Powiatu Przeworskiego, a ze strony wykonawcy Wojciech Więckowski Prezes Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. Wartość robót objętych zawartą umowy wynosi 22 203 960 zł.

 

 

czytaj dalej...

#SzczepimySię z KGW Manasterz

20 sierpnia 2021

 

#SzczepimySię z KGW Zagórze

18 sierpnia 2021

 

 

Dożynki Gminne 2021

18 sierpnia 2021

Pierwsza pomoc z ekonomią społeczną

17 sierpnia 2021

Ankieta

13 sierpnia 2021

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Jawornik Polski!

Przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2022-2031. Jest to bardzo ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. Od tego zależeć będą szanse na pozyskanie dotacji, na rozwój gminy i poprawę standardu życia miekszańców.

W procesie programowania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2022-2031 bardzo istotną rolę odegrają konsultacje społeczne, mające na celu zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla realizacji założonych celów na obszarze Gminy Jawornik Polski. Wiedza o tym, co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość, a także lokalnych problemów, będzie cenną wskazówką przy tworzeniu nowej Strategii.

W związku z tym prosimy o aktywne włączenie się w prace nad dokumentem poprzez udział w badaniu ankietowym.

https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-jawornik-polski-na-lata-2022-2031

Badanie będzie prowadzone do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

czytaj dalej...

Informacja o sesji Rady Gminy Jawornik Polski

13 sierpnia 2021

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 08:30 w budynku Urzędu Gminy - Sala Narad odbędzie się sesja Rady Gminy Jawornik Polski.

czytaj dalej...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top