Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 16190

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-12-19

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Sygn.WOOŚ.420.10.1.2021.NH.80 z dnia 14.06.2022 r. 2022-06-20
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-08-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-04-20
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-12-18
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWSIKA W RZESZOWIE 2020-12-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RRG.6220.2.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz 2014-03-12
Obieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski” 2010-04-15
Zarządzenie Nr 24 w sprawie określenia wymagań ... o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ... 2006-08-22
Postanowienie - Kanalizacja Hadle Kańczuckie 2008-07-10
Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Kanczuckie Gmina Jawornik Polski. 2008-09-09
Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gminy Jawornik Polski” 2008-10-14
POSTANOWIENIE - “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gminy Jawornik Polski” 2008-12-03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Gmin 2009-02-05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hucisko Jaworn 2009-02-05
Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia wydanego przez Wójta Gminy Jawornik Polski Nr OG – 7625/3/2008 z dnia 27.11.2008r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2009-04-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa zakładu uslugowego ... 2009-06-01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście oraz Hucisko Jawornickie, Gmina Jawornik Polski” 2010-01-26
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO - “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski” 2010-02-09
Postanowienie doyczące przedsięwzięcia 2010-03-19
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski ... 2010-04-01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegajacego na: “Wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych dla wodociągu gminnego w miejscowości Jawornik Polski, 2010-04-01
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jaw 2010-04-26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieści 2010-05-21
Postanowienie ws. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na “Budowie zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych ... 2010-05-31
ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - “Budowie zakładu usługowego ... 2010-07-16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:. “Budowa zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdó 2011-05-04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających: 2012-03-05
Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na - Adaptacji budynku na wulkanizację i wymianę opon oraz kasację i demontaż pojazdów samochodowych 2012-03-28
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ?Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Hadle? 2012-08-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin 2012-10-10
Obwieszczenie o zmianie danych w obwieszczeniu BIG.6220.3.12 2012-10-26
Obwieszczenie z dn. 23.11.12 r. dot. oddziaływania transgranicznegoprzedsięwzięcia pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce" 2012-11-27
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawania złóż kopalin 2012-11-20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawania złóż kopalnych 2012-11-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - (wydobycie gazu) 2013-01-25
Obwieszczenie o o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydobycie gazu) 2013-02-07
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydobycie gazu) 2013-02-07
OBWIESZCZENIE RDOŚ Rzeszów dot"?Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej VI" 2013-02-14
OBWIESZCZENIE RDOŚ Rzeszów dot. "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach" 2013-02-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch elektrowni wiatrowych, 2013-02-15
Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch elektrowni wiatrowych, po jednej na działkach o numerach ewidencyjnych 700 oraz 1354 położonych w miejscowości 2013-02-15
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch elektrowni wiatrowych 2013-02-19
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch elektrowni wiatrowych 2013-02-19
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla PGNiG 2013-02-27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej (wydobycie gazu) 2013-03-07
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody ... -poszukiwanie złóż kopalin 2013-04-30
Burmistrz Błażowej informuje o umieszczeniu wniosku i raportu PGNiG SA w publicznie dostępnym wykazie 2013-04-30
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin 2013-04-30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - zagospodarowanie odwiertów Siedleczka 2 ... 2013-08-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 2013-08-09
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2013-10-24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2013-10-24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2013-10-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2013-11-07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Siedleczka 2 ... 2013-11-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut ... - Zmiana koncesji nr 182/94 2013-11-18
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BiG.6220.3.12.13 z dnia 26.11.2013 2013-12-12
Informacja Burmistrza Błażowej o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BiG.6220.3.12.13 z dnia 26.11.2013 w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa. 2013-12-12
Informacja Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 październik 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 2013-12-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut o wydaniu postanowienia RRE.6220.17.2013 z dnia 02.01.2014 2014-01-09
Postanowienie Wójta Gminy Łańcut RRE.6220.17.2013 z dnia 31.12.2013 2014-01-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut o wydaniu postanowioenia o zawieszeniu postępowania RRE.6220.17.2013 z dnia 03.01.2013 2014-01-09
Postanowienie Wójta Gminy Łańcut o zawieszeniu postępowania RRE.6220.17.2013 z dnia 02.01.2013 2014-01-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewódzkiej nr 835 - Nieważka 2014-01-28
Wystąpienie do RDOŚ o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewódzkiej nr 835 - Nieważka w km 2014-01-28
Wystąpienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi wojewó 2014-01-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. inwestycji "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" 2014-02-07
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JAWORNIK POLSKI 2014-09-30
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JAWORNIK POLSKI 2014 2015-04-29
OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku 2015-07-24
OBWIESZCZENIE o aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2016-06-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widaczów, gmina Jawornik Polski 2016-07-26
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 2016-09-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przekroczeniach drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska projektowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym kana 2016-11-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa kanalizacji sanitarnej - ETAP I w miejscowości Manasterz i Zagórze 2016-11-07
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 4 sztuk otworów rozpoznawczo ? eksploatacyjnych R-1, R-2, R-3, R-4, dla potrzeb 2016-11-08
Postanowienie o stwierdzeniu, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu 4 sztuk otworów rozpoznawczo ? eksploatacyjnych R-1, R-2, R-3, R-4, dla potrzeb wodociągu gminnego w mie 2016-11-08
Obiwieszczenie o wydaniu została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid. 2651 w miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski 2017-01-03
Obwieszczenie RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie odwiertów Siedleczka 8 ... 2017-01-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji środowiskowej pn. Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne. 2017-05-05
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne 2017-05-05
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o postępowaniu ws. transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na ukrainie 2017-05-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji trans 2017-06-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2017.AR.3 2017-11-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno - prawnego 2017-11-17
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.442.1.2018.AR.4 2018-02-15
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2018-10-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-10-31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-03-22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-05-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-05-15
Obwieszczenie o zmianie koncesji 2019-06-05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-06-03
Obwieszczenie Ministra Energii o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt zmiany koncesji 2019-06-17
Obwieszczenie o wydaniu koncesji dla PGNiG 2019-08-01
Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji nr 26/2019 2019-11-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 200 Nad Husowem PLH180025 2019-11-05
Obwieszczenie z dnia 2020.01. 15 Wójta Gminy Jawornik Polski 2020-01-15
Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.18 2021-07-14
RZ.ZUZ.1.4210.49.2021.SW 2021-12-09
Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.49.2021.SW z dnia 17.01.2022 r. 2022-01-18
Decyzja nr 25.2022.ZUZ 2022-01-18
Zawiadomienie syg. RZ.ZUZ.1.4210.202.2022.MK z dnia 29.04.2022 r. 2022-05-04
Zawiadomienie syg. RZ.ZUZ.1.4210.325.2022.JJ z dnia 13.07.2022 r. 2022-07-15


  Ilość odwiedzin: 469013