Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Michał Kuźma
Data publikacji: 2022-07-22
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Raport o stanie Gminy Jawornik Polski za rok 2021.
Opis Informacja dla mieszkańców Gminy Jawornik Polski w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski w 2021 roku Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 713 ze zm.) informujemy , że mieszkańcy zainteresowani udziałem w debacie powinni dokonać zgłoszenia do dnia 25 lipca 2022 roku do godziny 15.00 w budynku Urzędu Gminy ? Sekretariat zgodnie zapisami art.28a ust.8 w/w ustawy pod warunkiem określonym w art. 28 a ust.7 ustawy o samorządzie gminnym. Sesja Rady Gminy Jawornik Polski poświęcona przedstawieniu i debacie nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 17.00 w budynku Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim -sala narad .
Data publikacji 2022-07-22
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 579560