Aktualności

Podpisanie umowy na „Rewitalizację kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów

23 sierpnia 2021

Podpisanie umowy na „Rewitalizację kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów "

W dniu 10 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim, a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”.

Zadanie to współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ze strony Powiatu umowę podpisali Bogusław Urban - Starosta Przeworski i Wiesław Bukowski - Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego przy kontrasygnacie Anny Kowal -  Skarbnika Powiatu Przeworskiego, a ze strony wykonawcy Wojciech Więckowski Prezes Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. Wartość robót objętych zawartą umowy wynosi 22 203 960 zł.

Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej jest największą inwestycją Powiatu Przeworskiego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- demontaż i ponowny montaż nawierzchni torowej wraz z rozjazdami,

- roboty ziemne tj. profilowanie podtorza. Lokalnie odtworzenie skarp na terenie kolejowym,

- oczyszczenie i udrożnienie istniejącego systemu odwadniającego,

- dostawa i zabudowa tłucznia,

- ułożenie nawierzchni torowej na przedmiotowym zakresie z wykorzystaniem szyn staroużytecznych,

- wymianę dwóch rozjazdów na nowe,

- przytwierdzenie szyn na obiektach mostowych bezpodsypkowych,

- ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o nawierzchni podsypkowej,

- ułożenie odbojnic na obiektach mostowych,

- montaż kozła oporowego,

- wypełnienie międzytorzy na stacjach klińcem,

- wymiana istniejącej nawierzchni na przejazdach kolejowo - drogowych z dojazdami.

Umowę podpisano w obecności Agnieszki Bukowej - Jedynak - Przewodniczącej Rady Powiatu Przeworskiego, Mieczysława Żuka i  Łukasza Laski - Członków Zarządu Powiatu Przeworskiego, przedstawicieli samorządów będących partnerami projektu: dr Leszka Kisiela - Burmistrza Miasta Przeworska, Andrzeja Żygadły - Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, Bartłomieja Kuchty - Wójta Gminy Hyżne oraz Daniela Krawca - Wójta Gminy Przeworsk.

 

« Powrót do wszystkich aktualności

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top