Deklaracja dostępności

Gmina Jawornik Polski

Oficjalna Strona

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Jawornik Polski Oficjalna Strona.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Pliki tekstowe edytowalne, jak i PDF – częściowo pomimo starań redaktorów serwisu nie spełniają wymaganych norm ze względu na niepoprawne formatowanie tekstów pochodzących z różnych źródeł. W miarę możliwości będziemy redagować teksty tak aby zawierały poprawne formatowanie tekstów tak, aby zachowywały normy ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 2. Może zdarzyć się sytuacja, że filmy i odnośniki do filmów z serwisów zewnętrznych zamieszczane w serwisie nie posiadają audiodeskrypcji oraz podpisów niektórych treści video lub innych wymaganych elementów bądź zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 3. Znaczniki i tagi – uwagi na rozwiązania i ograniczenia serwisu przez redaktorów nie jest stosowany znacznik lang.
 • 4. Brak możliwości zmiany rozmiarów tekstu oraz kontrastu strony – planowane uzupełnienie funkcjonalności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Czapla.
 • E-mail: sekretarz@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: 166514014

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Jaworniku Polskim
 • Adres: Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski
 • E-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: 166514014

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jaworniku Polskim 30, nie jest przystosowany  dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
 do budynku prowadza dwa wejścia  znajdują się nad poziomem gruntu i trzeba pokonać schody by dostać się do środka,  nie ma wykonanych podjazdów,część pomieszczeń biurowych (kasa)  znajdują  się na parterze wraz z sala narad , na pierwszym piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia biurowe na parterze jest możliwość obsługi klienta,przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,w budynku nie ma pętli indukcyjnych, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Gminy  w Jaworniku Polskim, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji na wniosku który jest dostępny na stronie UG Jawornik Polski (itl.pl)  (zakładka dostępność).

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top